Chính sách bảo mật thông tin người dùng tại Susureview

Chính sách bảo mật cho www.susureview.com

(Chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn về việc bảo mật thông tin, vui lòng gởi yêu cầu của bạn về susureview@gmail.com)

Đối với susureview, việc đảm bảo sử dụng thông tin khách hàng một cách minh bạch là điều quan trọng. Sau đây là những thông tin về việc sử dụng lưu trữ thông tin người dùng khi truy cập website:

  1. Cookie: Để tối ưu trải nghiệm người dùng và đo lường kết quả hoạ động website. Chúng tôi lưu trữ cookie sử dụng từ đối tác bên ngoài (Google) bao gồm Google Analystic, Google Adsense và Google webmaster tool.
  2. Giống như nhiều trang web khác, www.susureview.com sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / giờ, trang giới thiệu / thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ của bạn. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.